Tack till alla deltagare på Nordens ledande konferens inom hållbart samhällsbyggande

Building Sustainability 2021!

Tack även till alla våra fantastiska talare, våra moderatorer, sponsorer, medarrangörer och utställare för er medverkan på Building Sustainability 2021.
Er närvaro bidrog till en intressant och lyckad konferens!
Vi ser fram emot att träffa er alla igen på Building Sustainability 2023!