Bokningsvillkor konferens

Allmänt
Dessa bokningsvillkor (”Villkor”) gäller för deltagande i konferensen Building Sustainabililty 2021 (”Konferensen”). Konferensen arrangeras i samarbete mellan Sweden Green Building Council genom servicebolaget Building Green in Sweden AB och Stockholm Stad (”Arrangören”).

Genom att kunden registrerar sig till Konferensen bekräftar kunden att hen läst, förstått och godtar bundenhet till villkoren samt att hen har tagit del av Arrangörens personuppgiftspolicy.

Deltagarvillkor
Registrering av deltagande vid Konferensen är bindande. Rätten att delta vid Konferensen kan dock överlåtas av kunden till annan person om detta anmäls till Arrangören innan Konferensen äger rum, dock senast trettio (30) dagar innan Konferensen. Sådan person behöver dock, för att få delta vid Konferensen, även för egen del bekräfta att hen läst, förstått och godtar bundenhet till villkoren samt att hen har tagit del av Arrangörens personuppgiftspolicy.

Ansvar för tjänsten
Building Green in Sweden AB hanterar bokningar och betalningar genom ett samarbete med Reachem AB. Reachem AB tillhandahåller en internettjänst där man kan boka och köpa platser på Konferensen. Building Green in Sweden AB ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av bokningssidan.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker med faktura eller kort. Vid faktura gäller betalningsvillkor om trettio (30) dagar. Fakturering sker senast 30 dagar innan Konferensen. Var vänlig kontrollera noga om fakturan ska skickas till en särskild faktureringsadress och om en särskild referens ska anges.

Personuppgifter och samtycke
Arrangören lagrar köphistorik och personuppgifter som kunden lämnar. Arrangören kommer att behandla sådan information med automatisk databehandling i syfte att ge kunden tillgång till de tjänster som erbjuds, hantera kundens användning av tjänsten, skicka kunden information och erbjudanden om arrangörens tjänster, samt genom marknadsundersökningar inhämta kundens uppfattning om de tjänster arrangören erbjuder. Arrangören kommer att filma och fotografera evenemanget. I och med anmälan är du medveten om att fotografier och rörliga bilder (i filmer och webbsändningar) där du förekommer kan användas för att tillgodose Arrangörens berättigade intresse av att marknadsföra evenemanget genom publicering i Arrangörens: webbplatser, sociala medier samt tryckt material. För övrig information om vår personuppgiftsbehandling hänvisar vi till vår integritetspolicy.

Ändringar i program etc.
Arrangören förbehåller sig rätten att vid behov göra ändringar i program eller byta ut medverkande i Konferensen som kunden har anmält sig till. Konferenserna kan äga rum på anvisad plats eller digitalt, vilket framgår i samband med anmälan. På arrangörens hemsida finns aktuella uppgifter om Konferensens ämnen, talare, tidpunkter för Konferensen, platsen där den hålls, medverkande samarbetspartners med mera. Arrangören är förbehållen rätten att göra ändringar i konferensprogrammet fram till dagen när Konferensen äger rum.

Kunden är medveten om att Arrangören vid särskilda fall kan vara tvungen att genomföra Konferensen helt digitalt trots att det initialt skulle genomföras både fysiskt på anvisad plats och digitalt via digital plattform. Arrangören ska i sådana fall informera kunden om detta i förväg, dock som senast sextio (60) dagar innan Konferensen.

Vid händelsen av ett helt digitalt genomförande av Konferensen kommer ersättning på mellanskillnaden mellan digital och fysisk biljett att utbetalas om bokningen skett före 15 september.

Force majeure och andra omständighet utanför Arrangörens kontroll
Arrangören har rätt att ställa in Konferensen för det fall genomförandet av Konferensen påverkas av omständighet som ligger utanför Arrangörens kontroll, såsom strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling eller myndighetsåtgärd.

Arrangören har även rätten att ställa in Konferensen alternativt skjuta genomförandet av Konferensen till ett senare datum om Arrangören på grund av annan omständighet bedömer att genomförande av Konferensen innebär risk eller fara för människors hälsa eller liv.

Om Konferensen ställs in eller genomförs vid ett senare datum enligt ovan erbjuds kunden att delta vid senare datum för samma kostnad alternativt att erhålla återbetalning av konferensavgiften. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

Tillämplig lag
Svensk lag tillämpas på dessa Villkor.

Har du frågor?
Kontakta oss gärna på info@sgbc.se eller ring 08-599 294 30.