Building Sustainability 2021

Framflyttad konferens

Building Sustainability 2021 kommer i år äga rum den 30/11 – 1/12. Konferensen kommer att arrangeras i ett hybridformat där du kan välja att delta på plats på Stockholm Waterfont, eller via en digital plattform.

Konferensen kommer ha fokus på aktuella ämnen, så som grön finansiering och omställning, innovation och digitalisering, cirkulär ekonomi och byggande, tekniska lösningar till klimatsmarta byggnader etc. Och givetvis kommer vi även diskutera de nya förutsättningarna som pandemin har inneburit för branschen.

Vi kommer publicera ytterligare information om program, anmälan osv inom kort.  Under tiden fortsätter vi att arbeta för en grönare framtid. Tack för att ni gör detsamma.