Program

Tisdag 30 november

08:30 – 09.30 Registrering & frukost
09:30 – 09:40 Invigning

Årets moderator Per Ankersjö och konferensens arrangörer hälsar alla välkomna

- Per Ankersjö, Moderator
- Anna König Jerlmyr, Finansborgarråd Stockholm stad
- Ulrika Francke Styrelseordförande Sweden Green Building Council

09:40 – 10:45 Plenum – Framtidens hållbara stad

Som Sveriges första riksarkitekt och nuvarande ordförande för Rådet för hållbara städer ger Helena Bjarnegård sin bild av hur vi skapar hållbara städer för framtiden och vad som behövs för att växla upp hållbarhetsarbetet i samhällsbyggnadsbranschen.

- Helena Bjarnegård, Riksarkitekt och ordförande Rådet för hållbara städer, Boverket

Valåret 2022 är på intåg. Hur ser politiken på den hållbara och jämställda stadsutvecklingen framåt och vilka verktyg och styrmedel föreslås för att nå dit?

- Emma Hult, riksdagsledamot och ordförande i riksdagens Civilutskott (MP)

- Ola Johansson, Riksdagsledamot och Bostadspolitisk talesperson (C)
Fler talare under inbjudan

Med olika forskare och experters hjälp görs en framtidsspaning med fokus på framtidens samhälle, städer och bostäder. Vad har kriser som klimatet och pandemin för effekter på hur vi lever och bor i framtiden? Blir den täta storstaden allt mindre relevant? Hur kan vi använda kriserna för att driva Sverige i en mer hållbar riktning?

- Helena Paulsson, Chef för Arkitektur och Design, AFRY
- Erik Herngren, Senior Partner och strategisk rådgivare, Kairos Future
- Viktoria Walldin, Partner och socialantropolog, White Arkitekter
- Mats Wilhelmsson, Professor i tillämpad finansiell ekonomi, KTH
- Simon Chrisander (L), Stadsbyggnads- och miljökommunalråd samt miljönämndens ordförande, Malmö

The climate crisis and the pandemic are affecting the whole world. Mark Watts, the executive director at C40, gives us an insight on how the pandemic has reshaped the respons in order to reach the climate goals in cities around the world. C40 is a network of the world’s megacities committed to addressing climate change, representing 700+ million citizens and one quarter of the global economy.

- Mark Watts, Executive Director, C40

11:00 – 11:45 Parallella sessioner

Anpassningsbara bostäder och kvarter – nya behov ger nya, spännande möjligheter
Idag lever, arbetar och umgås vi allt mer på andra sätt än tidigare - bortom one-size-fits-all. Samtidigt växer samhällsutmaningar som ohälsa, höga boendekostnader, segregation och ensamhet. De här trenderna har blivit allt tydligare i pandemitider; människor behöver mer av platsen de bor och lever på. Det kräver nya anpassningsbara och hållbara lösningar. Med hjälp av experter och goda exempel breddar vi perspektiven på vad anpassningsbart kan innebära och låter oss inspireras av innovativa lösningar som redan finns idag.

- Moderator - Karin Ahlzén, Projektsamordnare, Stockholm stad
- Hur elasticitet stärker bostadens roll i en hållbar omställning - Åsa Kallstenius, arkitekt och projektledare, Kod Arkitekter
- Det elastiska Huset - Solmaz Beik, arkitekt, Kod Arkitekter
- Bo maxat utan att det kostar skjortan: delningsarkitekturen gör det möjligt - Anna Sundman och Karin Kjellson, Arkitekt SAR/MSA och medgrundare, Theory Into Practice
- Vid randen: projekt för människor i utkanten av samhället - Ulrike Schartner, arkitekt, gaupenraub +/- och omniplan AB

Climate city contract - nu växlar Europa upp mot en klimatneutral världsdel Nio svenska städer och fyra myndigheter skrev i fjol på Europas, kanske hela världens, första klimatkontrakt. Redan nästa år kommer 23 städer att signera Viable Cities Klimatkontrakt 2030 – ett verktyg som ska bidra till att accelerera städernas resa mot att bli klimatneutrala, och, för att visa vägen för andra städer. Nu har EU lanserat en satsning på 100 klimatneutrala europeiska städer och utvecklingen av ett europeiskt Climate City Contract. Målet är en klimatneutral kontinent 2050. Ta chansen att vidga dina kunskaper om vad ett klimatkontrakt innebär – från den lokala nivån i svenska städer till EU:s storsatsning – och hur samhällsbyggnadsbranschen kan, och måste, bidra.

- Moderator: Lisa Enarsson, Stockholm stad

- Swedish Climate City Contract 2030
- Olga Kordas, Programchef, Viable Citites
-European Climate City Contract 2030
- Rosalinde van der Vlies, Director, DG RTD, European Commission
- Samtal: Hur kan samhällsbyggnadsbranschen bidra till klimatkontrakten?
- Olga Kordas, Programchef, Viable Citites
- Andreas Holmgren, Hållbarhetschef, Byggfirman Otto Magnusson, Ordförande LFM30
- Lotta Bångens, VD, Energieffektiviseringsföretagen
- Åse Togerö, Grön utvecklingschef, Skanska Sverige
- Andreas Huss, Arkitekt/stadsplanerare och koordinator för HS30, RISE

EU-taxonomin - möjligheter och farhågor
Som en del av EU:s Action Plan för Hållbara Finanser släpps nu EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Denna ska hjälpa finansmarknadsaktörer att navigera i omställningen till en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi. Men hur kan taxonomin bli en möjlighet för omställningen i samhällsbyggnadsbranschen? Ta chansen att lyssna på spännande och lärorika samtal mellan aktörer från både branschen och finanssektorn, med olika perspektiv på EU-taxonomins möjligheter och utmaningar.

Moderator- Tony Christensen, Lead of Sustainable Finance, Enact Sustainable Strategies

Certifieringars roll i uppfyllandet av EU taxonomins krav på hållbara byggnader - Pia Stoll, Teknikansvarig GreenBuilding och NollCO2 , Sweden Green Building Council

Finansmarknadens bidrag till hållbar transition med EU Taxonomin som utgångspunkt - Thérèse Gardtman, Hållbarhetskoordinator – Fastigheter, Stora Företag & Finansiella Institutioner, SEB

EUs Taxonomi - Utmaningar och möjligheter för världsledande byggnadsmaterialtillverkare - Louise Röström, Hållbarhetschef, Saint-Gobain Sweden AB

11:45 – 12:45 Lunch & utställning
12:45 – 13:30 Plenum – En hållbarhetsspaning från världen

Utifrån sin långa erfarenhet inom hållbar stadsbyggnad och sitt intresse för formgivning som kreativt verktyg för innovation delar Alexandra Hagen, Partner och VD på White Arkitekter och styrelsemedamot i SGBC, med sig av spännande och nytänkande stadsbyggnadsprojekt från hela världen med fokus på hållbarhet.

- Alexandra Hagen, arkitekt, parker och VD White Arkitekter AB

Powerhouse Brattørkaia is the biggest new energy-positive building in Norway, and will generate more energy in its operational phase than it consumed through the production of building materials, construction, operation and disposal of the building. Trond Simosen, Manager of Sustainability at one of Norway's leading real estate companies Entra, will walk us through this inspiring project where form follows environment, while optimal use of solar energy has determined the building’s exciting and iconic architecture.

- Trond Simonsen, Manager of Sustainability, Entra

Vad krävs för att utveckla ett bostadsprojekt där hela två tredjedelar av materialet återbrukats, med CO2-besparingar på 32 procent? Hör NREPs grundare Rickard Svensson-Dahlberg berätta om hur bolaget, som började fokusera på storskaligt återbruk för 10 år sedan, utvecklat bostadsprojekten Upcycle Studios och Resource Rows med omfattande fokus på att använda material som annars gått till spillo.

- Rickard S. Dahlberg, Co-founder och Partner, NREP

13:45 – 14:30 Parallella sessioner

Social bostadsförsörjning – ett nödvändigt verktyg för hållbar stadsutveckling? Hur kommer de bostadspolitiska verktygen att förändras framåt, och vad får det för påverkan på samhällsbyggnadsbranschen? Ta chansen att fördjupa dig i den högst aktuella politiska frågan om en socialt hållbar bostadsförsörjning för att motverka boendesegregation och bredda din kunskap om hur fastighetsbranschen och kommuner ser på förändringarna av de bostadspolitiska verktygen.

- Moderator - Jennie Argerich, samordnare hållbar stadsutveckling, Stockholm stad
- En socialt hållbar bostadsförsörjning - Karolina Skog, utredare social bostadsförsörjning, Finansdepartementet
- Kommunen och näringslivets perspektiv – ett samtal om den sociala bostadsförsörjningens möjligheter och utmaningar
- Karolina Skog, utredare social bostadsförsörjning, Finansdepartementet
- Roba Ghadban, Hållbarhetschef, BoKlok Sverige
- Helena Klintström, Ansvarig för hållbar stadsutveckling, WSP
- Jonas Schneider, VD, Familjebostäder
- Anette Scheibe Lorentz, Stadsbyggnadsdirektör, Stockholm stad

Hållbara och gröna fastighetsinvesteringar
Klimatförändringarna innebär både risker och möjligheter för samhällsbyggnadssektorn och näringslivet, nu och i framtiden. Hantering av dessa risker i fastighetsvärdering och​ investeringskalkyler blir allt viktigare. Lyssna till hur hållbara och gröna fastighetsinvesteringar fungerar i praktiken och kan ses som en riskminimering för framtida utmaningar såsom ett förändrat klimat och pandemier.

- Moderator - Fredrik Bauer, Miljöförvaltningen, Stockholm stad
- Hållbarhet i investeringsanalys- Gustaf Lilliehöök, Partner, NREP
- Klimatanpassning utifrån ett försäkringsbolags perspektiv- Philip Thörn, Hållbarhetschef, IF
- Vilken roll spelar gröna och hållbara finansieringslösningar i omställningen?
- Tony Christensen, Lead of Sustainable Finance, Enact Sustainable Strategies

Energi- och klimatsmart byggande
Många siktar mot att minska byggnaders klimatpåverkan genom ambitioner att bygga​ fossilfritt, energieffektivt eller att bygga i trä. Följ med oss in i en framtid där klimatneutralt byggande är en hygienfaktor i alla projekt och ta del av praktiska erfarenheter från projekt som ligger i framkant redan idag.

Moderator - Bengt Wånggren, VD och Senior rådgivare, Wangco

- Energi- och klimatsmart byggande med Miljöbyggnad inom Riksbyggen - Karolina Brick, Hållbarhetschef, Riksbyggen

- Framtidens klimatsmarta äldreboende- Emma Weman, Hållbarhetschef, Hemsö

- Netto-noll utsläpp – branschens största utmaning -Filip Elland, Hållbarhetschef, Castellum

14:30 – 15:00 Fika & utställning
15:00 – 16:00 Plenum – Cirkulär ekonomi och finansiell omställning

There is an urgent need to transform our economies within the social and planetary boundaries. With the help of Kate Raworth, a renegade economist focused on making economics fit for 21st century realities, we will get familiar with the Doughnut Economics and how it can be used as a tool for sustainable urban planning and policymaking within both cities and buisnesses.

- Kate Raworth, Economist and Author of Doughnut Economics

EU siktar på att bli världens första klimatneutrala världsdel till 2050, Sverige ska bli klimatneutralt senast 2045 och internationellt har precis COP26 gått av stapeln att sätta riktningen för det fortsatta klimatarbetet. Samtidigt hörs allt mer frustrationen kring att det är mycket snack och lite verkstad. Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet, ger oss en inblick på samhällsbyggnadsbranschens klimatomställning och utmanar oss kring hur takten för att nå ett fossilfritt samhälle måste öka.

- Johan Kuylenstierna, Ordförande för Klimatpolitiska Rådet

För att uppnå både Parisavtalet, Green Deal och Agenda 2030 krävs en omställning av de finansiella systemen. Idag finns halva finansiella systemet i den byggda miljön. Hur investerar vi i omställningen? Hur ser de nya gröna finansieringsmodeller ut som skapar ökade drivkrafter för gröna, hållbara och cirkulära lösningar?​

- Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
- Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest
- Lars Jonson, Affärsutvecklingsdirektör, Skanska Sverige
- Sara Svedjedal, Head of Innovation and Communication, Brunswick Real Estate
16:00 Avslutning
18:30 Sweden Green Building Awards