Johan Kuylenstierna, Ordförande för Klimatpolitiska Rådet samt Rektorsråd för Hållbar Utveckling och adjungerad professor vid Stockholms universitet – Johan Kuylienstierna visar på hur takten för klimatomställningen måste öka och lyfter hur samhällsbyggnadsbranschen är en nyckelspelare för att nå målet om ett fossilfritt samhälle.

Categories: