Kate Raworth, Economist and Author of Doughnut Economics –
Kate Raworth är en välkänd nationalekonom som fokuserar på att göra ekonomin lämplig för 2000-talets verkligheter genom sin ekonomiska modell ”Doughnut Economics”. Ta del av hur den kan användas som ett verktyg för hållbar stadsplanering och beslutsfattande i både städer och näringsliv.

Categories: