Mark Watts, Executive Director of C40 – Ger oss en inblick i hur pandemin har påverkat och omformat möjligheterna att nå klimatmålen i städer runt om i världen. C40 är ett nätverk av världens megastäder som åtagit sig att ta itu med klimatförändringar.

Categories: