Talare

 

Agneta Persson
VD
Anthesis Enveco AB
TOM RAD
Alexandra Hagen
VD
White arkitekter AB
TOM RAD

Amanda Segervik
Hållbarhetskonsult
Tyrens

Anders Kallebo
VD
Myrspoven
TOM RAD

Andreas Holmgren Hållbarhetschef
Byggfirman Otto Magnusson
Ordförande LFM30
TOM RAD

Andreas Huss
Arkitekt/stadsplanerare Koordinator för HS30
RISE

Anette Scheibe Lorentzi
Stadsbyggnadsdirektör  Stockholms stad
TOM RAD

Anna Denell
Hållbarhetschef
Vasakronan
TOM RAD
TOM RAD

Anna Hörlén
AI-samordnare  Stadsledningskontoret  Stockholms stad

Anna König Jerlmyr  Finansborgarråd
Stockholms stad
TOM RAD

Anna Sundman
Arkitekt SAR/MSA  medgrundare
Theory Into Practice
TOM RAD

Anna-Karin Nilsson  Hållbarhetsstrateg
Semrén & Månsson Arkitekter

Bengt Wånggren
VD och Senior rådgivare Wangco

Björn Bergstrand Hållbarhetschef  Kommuninvest
TOM RAD

Bunmi Odubeyi Hållbarhetskonsult
WSP

Christian Nilsen Bostadsbolagschef
Habo bostäder AB

Christina Salmhofer Hållbarhetsstrateg  Exploateringskontoret  Stockholms stad

Daniel Olausson
Co-founder
Prodikt

Duncan Paybody
Associate Director and Landscape Architect
Studio Egret West

Emilie Zetterström Kommunikatör
Stockholms stad
TOM RAD
TOM RAD

Emma Hult
Riksdagsledamot Ordförande i riksdagens Civilutskott (MP)

Emma Weman Hållbarhetschef
Hemsö
TOM RAD

Eric Jeansson
Geodatastrateg och projektledare Virtuella Göteborg

Göteborgs stad

Erica Eneqvist
Projektledare och doktorand
RISE

Erik Herngren
Senior Partner och strategisk rådgivare
Kairos Futures​

Erik Stenberg
Arkitekt och lektor i arkitektur  KTH
TOM RAD
TOM RAD

Filip Brännström
Chef kundenheten  Upphandlingsmyndigheten
TOM RAD

Filip Elland
Hållbarhetschef
Castellum
TOM RAD

Fredrik Bauer
Processledare och facilitator  Miljöförvaltningen
Stockholms stad
TOM RAD

Gustaf Landahl Avdelningschef  Miljöförvaltningen Stockholms stad

Gustaf Lilliehook
Partner
NREP
TOM RAD

Hanna Erixon Aalto
PhD Arkitekt och forskare
KTH
TOM RAD
TOM RAD

Helen Aristondo Magnusson
Energiexpert  Installatörsföretagen

Helena Bjarnegård Riksarkitekt och ordförande rådet för hållbara städer
Boverket

Helena Klintström
Ansvarig för hållbar stadsutveckling
WSP
TOM RAD
TOM RAD

Helena Paulsson
Chef för arkitektur och Design
Afry
TOM RAD

Hilary Sayers
City Centre Growth Manager
Manchester City Council

Inger Ek
Generaldirektör  Upphandlingsmyndigheten
TOM RAD
TOM RAD

Jeanette Reuterskiöld
VD
Reuteros
TOM RAD

Jennie Argerich
Samordnare hållbar stadsutveckling
Stockholms stad

Jens Thoms Ivarsson
Creative Director 

Kretslopp och vatten  Göteborgs stad
TOM RAD

Johan Kuylenstierna  Ordförande
Klimatpolitiska Rådet
TOM RAD

Johanna Enberg
Strateg med inriktning innovation  Upphandlingsmyndigheten

Jonas Schneider
VD
Familjebostäder
TOM RAD
TOM RAD

Julia Hjortmyr Grabe
Arkitekt SAR/MSA  Norconsult AB
TOM RAD

Karin Ahlzén Projektsamordnare  Stockholms stad
TOM RAD

Karin Kjellson
Arkitekt SAR/MSA  medgrundare
Theory Into Practice
TOM RAD

Karin Sandberg
Senior forskare Träbyggande
RISE

Karina Antin
Hållbarhetschef
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Karolina Brick
Hållbarhetschef

Riksbyggen
TOM RAD
TOM RAD

Karolina Skog
Utredare social bostadsförsörjning  Finansdepartementet

Kate Raworth
Economist & Author of Doughnut Economics 

Kjell Karlsson
Projektledare
Byggstyrning
TOM RAD

Kristina Einarsson
Expert miljö och klimat  Boverket
TOM RAD

Kristina Swenningsson Innovationsledningsexpert  Crearum

Kye Andersson
Major Impacts Initiatives
AI Sweden
TOM RAD

Lars Jonson Affärsutvecklingsdirektör Skanska Sverige AB

Lisa Enarsson
Projektledare  Miljöförvaltningen  Stockholms stad

Lotta Bångens
VD  Energieffektiviseringsföretagen
TOM RAD
TOM RAD

Lotta Werner Flyborg
VD
Sweden Green Building Council

Louise Röström Hållbarhetschef
Saint-Gobain Sweden AB
TOM RAD

Louise Wall Hållbarhetsspecialist
NCC Building Sverige
TOM RAD

Maria Lennartsson  Miljösakkunnig  Exploateringskontoret  Stockholms stad

Marianne Hedberg Miljöexpert
Byggföretagen

Mark Watts
Executive Director
C40
TOM RAD

Martin Hedberg
Meteorolog och författare
TOM RAD

Martyn Evans
Creative Director
U+I
TOM RAD

Mats Wilhelmsson
Professor i tillämpad finansiell ekonomi
KTH
TOM RAD

Rosalinde van der Vlies Director, DG RTD
European Commission
TOM RAD

Nicholas South
VA-utredare
Tyréns
TOM RAD

Nora Lundblad Miljösamordnare
Diös
TOM RAD
TOM RAD

Ola Johansson Riksdagsledamot och Bostadspolitisk talesperson (C)

Olga Kordas
Programchef
Viable Citites

Oskar Öholm
VD
Fastighetsägarna Stockholm
TOM RAD

Per Ankersjö
Senior rådgivare & partner
A Beautiful Soup

Peter Wiborn
Projektledare och ekolog  Miljöförvaltningen Stockholms stad

Philip Thörn
Hållbarhetschef
IF
TOM RAD
TOM RAD

Pia Stoll
Teknikansvarig GreenBuilding och NollCO2  Sweden Green Building Council

Pia Öhrling
LEED manager Sweden Green Building Council
VD Piacon

Rebecka Carlsson Hållbarhetsentreprenör  Heureka Ventures
TOM RAD
TOM RAD

Rickard Svensson Dahlberg
Co-founder och Partner  NREP

Roba Ghadban Hållbarhetschef
BoKlok Sverige

Robert af Wetterstedt Specialist hållbarhet och innovation 
Bjerking

Sabina Jonestrand
Chef BREEAM & Hållbar infrastruktur Sweden Green Building Council

Sara Svedjedal
Head of Innovation and Communication
Brunswick Real Estate 

Simon Chrisander Stadsbyggnads- och miljökommunalråd samt miljönämndens ordförande Malmö

Sofia Heintz
Expert Fastighetsutveckling  Sveriges Allmännytta

Solmaz Beik
Arkitekt
Kod Arkitekter
TOM RAD
TOM RAD

Sverker Sörlin
Professor i miljöhistoria
KTH
TOM RAD
TOM RAD
TOM RAD

Thérèse Gardtman Hållbarhetskoordinator – Fastigheter Stora Företag & Finansiella Institutioner
SEB

Tony Christensen
Lead of Sustainable Finance
Enact Sustainable Strategies

Trond Simonsen
Manager of Sustainability  Entra
TOM RAD
TOM RAD

Ulf Bergvall Lösningsarkitekt IT- och verksamhetsutveckling  Coresource

Ulf Däversjö
Direktör Innovation och hållbar utveckling  Akademiska Hus

Ulrika Francke  Styrelseordförande
Sweden Green Building Council
TOM RAD
TOM RAD

Ulrike Schartner
Arkitekt 
gaupenraub +/- och omniplan AB

Veronica Koutny Sochman VD
Swedisol

Viktoria Walldin
Partner och socialantropolog  White arkitekter
TOM RAD

Åsa Kallstenius
Arkitekt och projektledare  Kod Arkitekter 

Åse Togerö
Grön utvecklingschef Skanska Sverige