Talare

Agneta Persson  
VD 
Anthesis Enveco AB

Alexandra Hagen 
VD 
White arkitekter AB
TOM RAD
Anders Kallebo 
VD 
Myrspoven
TOM RAD

Andreas Holmgren  Hållbarhetschef  Byggfirman Otto Magnusson
Ordförande LFM30

Anette Scheibe Lorentz  Stadsbyggnadsdirektör  Stockholms stad
TOM RAD
TOM RAD

Anna Hörlén 
AI-samordnare  Stadsledningskontoret  Stockholms stad
TOM RAD

Anna König Jerlmyr  Finansborgarråd 
Stockholms stad

Anna Sundman 
Arkitekt SAR/MSA  medgrundare 
Theory Into Practice 
Anna-Karin Nilsson  Hållbarhetsstrateg 
Semrén & Månsson Arkitekter
TOM RAD

Björn Bergstrand  Hållbarhetschef  Kommuninvest

Christina Salmhofer  Hållbarhetsstrateg  Exploateringskontoret  Stockholms stad

Daniel Olausson 
Co-founder 
Prodikt

Duncan Paybody
Associate Director and Landscape Architect 
Studio Egret West

Emilie Zetterström  Kommunikatör 
Stockholms stad
TOM RAD
TOM RAD

Erica Eneqvist 
Projektledare och doktorand  RISE
TOM RAD

Erik Herngren 
Senior Partner och strategisk rådgivare 
Kairos Futures​
Erik Stenberg 
Arkitekt och lektor i arkitektur
KTH

Filip Brännström 
Chef kundenheten  Upphandlingsmyndigheten

Fredrik Bauer 
Processledare och facilitator  Miljöförvaltningen  Stockholms stad

Gustaf Landahl  Avdelningschef  Miljöförvaltningen
Stockholms stad
TOM RAD
TOM RAD

Gustaf Lilliehook 
Partner 
NREP
TOM RAD
TOM RAD

Hanna Erixson Aalto 
PhD
Arkitekt och forskare
KTH

Helen Aristondo Magnusson  Energiexpert  Installatörsföretagen
TOM RAD

Helena Bjarnegård 
Riksarkitekt och ordförande rådet för hållbara städer  Boverket

Helena Klintström 
Ansvarig för hållbar stadsutveckling 
WSP

Helena Paulsson 
Chef för arkitektur och Design
Afry
TOM RAD

Inger Ek 
Generaldirektör  Upphandlingsmyndigheten
TOM RAD

Jennie Argerich  
Samordnare hållbar stadsutveckling
Stockholms stad

Jens Thoms Ivarsson  Creative Director 
Kretslopp och vatten 
Göteborgs stad
TOM RAD

Johan Kuylenstierna  Ordförande
Klimatpolitiska Rådet
TOM RAD

Johanna Enberg 
Strateg med inriktning innovation  Upphandlingsmyndigheten
Julia Hjortmyr Grabe 
Arkitekt SAR/MSA  Norconsult AB
TOM RAD

Karin Ahlzén  Projektsamordnare
Stockholms stad

Karin Kjellson 
Arkitekt SAR/MSA  medgrundare 
Theory Into Practice 

Karina Antin 
Hållbarhetschef 
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
TOM RAD

Karolina Skog 
Utredare social bostadsförsörjning  Finansdepartementet

Kate Raworth 
Economist, Author of Doughnut Economics 

Kristina Einarsson 
Expert miljö och klimat  Boverket
TOM RAD

Kristina Swenningsson  Innovationsledningsexpert  Crearum

Kye Andersson 
Major Impacts Initiatives 
AI Sweden

Lisa Enarsson 
Projektledare  Miljöförvaltningen  Stockholms stad
Lotta Bångens 
VD  Energieffektiviseringsföretagen
TOM RAD

Lotta Werner Flyborg  
VD 
Sweden Green Building Council

Louise Röström  Hållbarhetschef
Saint-Gobain Sweden AB
TOM RAD
TOM RAD

Maria Lennartsson  Miljösakkunnig  Exploateringskontoret  Stockholms stad

Marianne Hedberg  Miljöexpert 
Byggföretagen
TOM RAD

Mark Watts 
Executive Director 
C40
TOM RAD
TOM RAD

Mats Wilhelmsson 
Professor i tillämpad finansiell ekonomi 
KTH

Matthew Baldwin 
Deputy Director-General  European Commission DG Move

Nicholas South
VA-utredare 
Tyréns
TOM RAD
TOM RAD

Nora Lundblad  Miljösamordnare 
Diös
TOM RAD

Olga Kordas 
Programchef 
Viable Citites

Oskar Öholm 
VD 
Fastighetsägarna
TOM RAD

Per Ankersjö 
Senior rådgivare & partner 
A Beautiful Soup

Peter Wiborn
Projektledare och ekolog  Miljöförvaltningen Stockholms stad

Philip Thörn  Hållbarhetschef
IF
TOM RAD
TOM RAD

Pia Stoll 
Teknikansvarig GreenBuilding och NollCO2 
Sweden Green Building Council

Rebecka Carlsson  Hållbarhetsentreprenör  Heureka Ventures
TOM RAD

Rickard S Dahlberg
Co-founder och Partner  NREP
TOM RAD
TOM RAD

Roba Ghadban 
Chef hållbar stadsutveckling och social hållbarhet
Skanska

Robert af Wetterstedt  Specialist hållbarhet och innovation 
Bjerking

Sofia Heintz 
Expert Fastighetsutveckling  Sveriges Allmännytta
TOM RAD

Solmaz Beik 
Arkitekt 
Kod Arkitekter
TOM RAD

Sverker Sörlin 
Professor i miljöhistoria 
KTH
TOM RAD

Trond Simonsen 
Manager of Sustainability
Entra
TOM RAD

Ulf Bergvall 
Lösningsarkitekt IT- och verksamhetsutveckling  Coresource

Ulf Däversjö 
Direktör Innovation och hållbar utveckling  Akademiska Hus

Ulrika Francke  Styrelseordförande  Sweden Green Building Council
TOM RAD

Ulrike Schartner 
Arkitekt
gaupenraub +/- och omniplan AB

Veronica Koutny Sochman  VD 
Swedisol
TOM RAD
Viktoria Walldin 
Partner och socialantropolog
White arkitekter

Åsa Kallstenius
Arkitekt och projektledare
Kod Arkitekter 

Åse Togerö
Grön utvecklingschef
Skanska Sverige
TOM RAD
TOM RAD
Emma Hult
Riksdagsledamot
Ordförande i riksdagens Civilutskott (MP)
TOM RAD
TOM RAD

Louise Wall
Hållbarhetsspecialist
NCC Building Sverige
TOM RAD

Pia Öhrling
LEED Manager Sweden Green Building Council
VD Piacon

TOM RAD
Martin Hedberg
Meteorolog och författare
TOM RAD
TOM RAD
Filip Elland
Hållbarhetschef Castellum
TOM RAD
TOM RAD