Sponsorer och medarrangörer 2021

Följande organisationer och företag är sponsorer och medarrangörer till Building Sustainability 2021

Sponsorer

Skanska är ett av världens ledande företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. Skanska arbetar med hållbara lösningar och strävar efter att vara en branschledare inom kvalitet, gröna lösningar, säkerhet och etik.
K2A utvecklar bostäder för ansvarsfullt och långsiktigt eget ägande, och hela vår värdekedja präglas av ett genomgripande och konsekvent hållbarhetsarbete. Vi erbjuder hyresbostäder i Stockholm och Mälardalen och även studentbostäder på utvalda universitet och högskoleorter.
Som en av världens ledande byggmaterialleverantörer kombinerar Saint-Gobain innovation, kompetens och ett stort utbud av produkter för lösningar som tillgodoser behoven hos nästan alla byggprojekt.

Medarrangörer

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är att snabba på omställningen till klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.
Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Fastighetsägarnas uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas.
Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar 3 600 medlemsföretag. Installatörsföretagens uppdrag är att företräda medlemmarnas intressen och ständigt utveckla förutsättningarna för framgångsrikt företagande i installationsbranschen. Installationsföretagens uppgift är även att verka för en energieffektiv och modern teknik.
Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder med fokus på hållbara, innovativa och effektiva offentliga inköp och upphandling. Upphandlingsmyndighetens vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.